Pierwszy w Polsce, założony w 1978 roku

Ośrodek
Wczesnej
Interwencji

logo OWI

Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.


02-613 WARSZAWA
ul. Pilicka 21
tel. 844-44-29
      844-06-37
fax. 646-2254
e-mail owi@itp.net.pl
Widok.
Prosimy kontaktować się z nami codziennie, z wyjątkiem
sobót i niedziel w godzinach od 9.00 do 15.00

NASZA POMOC JEST BEZPŁATNA!